About

Slumpen är ingen tillfällighet

Institutet mot Psyk-Droger och Döds-Droger tar allvarsamt temperaturen på verkligheten och närliggande arkitekturer. För oss är verkligen slumpen ingen tillfällighet för i så fall skulle man ju inte kunna räkna ut den eller hur?

Yta och innehåll

Vi tänker ta reda på exakt vad som kan anses vara en drog för psyket och ifall en del gamla vanor missbrukar andra människors rätt att få tillgång till ett bättre liv i förespegling om att vara människovänner. Vem vet! De flesta diktatorer har väl sagt sig vara snälla och människovänner?


Kannibalerna är en av det fåtal som verkligen kan veta att människorna har goda hjärtan, det kanske ändå förklarar hur världen ser ut som den gör, samtidigt som många hävdar att människan har ett gott hjärta.

I fall du blir uppäten, så betyder det
att någon behövde dig.

Kejsar Bokassa Central Afrikanske Kungadömet
Hedersmedlem i kavalleriet:Franska Främlingslegionen.
Kejsare och apostel enligt sig själv, kannibal enligt andra.

Med detta sagt vill Institutet visa hur ofta språket används för att vilseleda, manipulera och strukturera världen för sina egna syften ofta utan hänsyn till något annan. Haile selassie utnämnde sig själv till kejsare och när delar av hans folk svalt så ställde han till med den mest dyrbara kejsarutnämningen världen hitintills sett, kanske trodde han att ha var gudomlig också, det är svårt att veta.

Men en sak vet vi att maktgalenskapen är en mycket farlig och hotfull psykdrog som ofta är en dödsdrog. Tiden och historien är ett nästan oändligt bevis på det. Hur många tål egentligen att någon säger sanningen, det har väl egentligen aldrig varit så populärt för det är alltid ett hot mot de maktgalna. Hur maktgalen är egentligen ni, ers excellens?


Vart du bor?

Vad vet du egentligen om dig själv där du sitter i mörkret inne i benkonsollen. Vet du hur du ser ut egentligen? Vet du vart någonstans i skallen du bor. Om du har en kropp men är något annat kanske man får fråga ers excellens hur ni ser ut och exakt vart någonstans i er kropp ni har er boning? Bor du strax innanför vänster öga eller är det vid högra örat?

Om du inte vet vart du bor kanske du bor i fördomarnas rike?

Test av bästa best