Etikettarkiv: Patrik Sjöberg

Kan alla bli Pedofiler?

Först och främst Tack Patrik Sjöberg för att ha gått ut och berättat om övergreppen, oerhört starkt!

Men också viktigt för att förebygga fler övergrepp då pedofiler ofta verkar ha en extremt stor vilja och starkt manipulativ strategi att försöka normalisera pedofilin på en uppsjö sätt gärna med romantiska, religiösa eller vetenskapliga förtecken.

Med tanke på just detta och titeln vill jag hävda att många faktiskt kan bli pedofiler. (hur hemskt det än låter) Vad det hela mest verkar handla om är att få en  ordentlig skada på hjärnan. Detta är i varje fall en slutsats man skulle kunna dra från neurologiska data på personer som inte tidigare visat tecken på pedofili, men efter att ha fått allvarliga hjärnskador börjat visa tecken på pedofili. Alltså en neurologiskt baserad pedofili, eller om man så vill ett tydligt belägg för att egenskapen går att förvärva via hjärnskador.

Klicka för större bild

Bilden kommer från den neurologiska sammanställningen: Pedophilia and Temporal lobe disturbances (pdf) vilken påvisar att en temporallobs-demens liknande tillstånd ibland kan öka möjligheten att bli pedofil. (antagligen mycket sällan)  Men som de flesta redan vet, så blir de flesta inte pedofiler av demens, det är en förolämpning mot de dementa. Så svaret på frågan om alla kan bli pedofiler är högst sannolikt Nej.

Men det kan vara bra att veta fakta: En pedofil saknar ofta förmåga att knyta an känslomässigt till en person i sin egna ålder, men är mycket sällan beredd att inse just faktumet bakom denna skada.

Försvarsstilen hos en pedofil och dess neurologiska bas

Tittar vi lite närmare på hur det ser ut i hjärnan på pedofiler kan vi snabbt se att det verkar saknas en del där. Brain pathology in paedophilic offenders. Vilket snabbt kan rensa bort de romantiska, historiska eller vetenskapliga griller pedofilen försöker sätta i sin de tilltänkta objekten och pedofilens egna playstation. För pedofilen vill inte fatta något annat, pedofilen ovan har ju bjudit på:

Gratis mat

Gratis el

Gratis dryck

Fri utbildning

Mat till barnen

Sexuell upplysning

Moralisk skolning och kunskap

etc …

 

Pedofilen ovan tyckte dessutom att han gjorde den unga flickan en tjänst när han skyddade henne från det grava våldet i ett otryggt samhälle.

Men de flesta förstår nog att den frihet som var och en bör ha rätt till har inskränkts. För pedofilen vill kontrollera och domdera objektet. *Skriver objektet bara för att visa hur en pedofil handlar i praktiken* då det är en ren objektifiering som pedofilen gör. När objektet får könsbehåring så händer det inte sällan att den så kallade kärleken försvinner, vilket visar hur objektsrelaterad och enkelsidig pedofilin ofta är.

Smittar nedvärdering?

Det värsta med det hela är att det verkar kan finnas en smittsamhet med övergrepp och pedofili i generell mening. Då den som blivit utsatt för övergrepp som liten, sannolikt kommer att nedvärdera andra i sin omgivning även om det vanligaste är att offret bara nedvärderar sig själv. Vilket visar hur destruktiviteten  beteendet man utsatts för har en allvarlig smittsamhet av negativ påverkan alldeles oavsett hur den senare tar sig i uttryck.

Att nedvärdera sig själv inbjuder till fler övergrepp av andra och sådant känner en blodluktande predator på mils håll.  Att hjärnans tillväxtämnen tenderar att minska efter övergrepp av sexuell natur är dokumenterat.  BDNF and Depression. Speciellt sårbara förefaller personer vara som redan har någon inneboende känslighet i grunden eller bara befinner sig i ett känsligt läge för tillfället. Pedofiler säger sig inte sällan själva ha blivit utsatta för övergrepp men det är svårt att med säkerhet veta om det ligger någon sanning i påståendet, eller om det bara är ytterligare ett i raden av manipulativa strategier. Att använda människor helt utan hänsyn till deras framtid och utveckling utmärker den ultimata hänsynslösheten.

Varför skriver vi om detta? Jo för att den mest negativa dödsdrogen och psykdrogen är att bryta ned andra människor och göra dem destruktiva mot sig själva eller andra, det är en tvåstegsraket rätt åt helvete. Child Sexual Abuse (wiki) tar i korthet upp att sannolikheten för att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar efter att ha blivit utsatt för övergrepp med mera…

Länkar

Stress and development: Behavioral and biological consequences

BBC tar upp lite kring hur en pedofil egentligen är Wired

The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders

Kultur behöver inte alltid vara fel utan det finns flera sätt att bemöta återfallsförbrytare rent pedagogiskt. En del har till och med tagit emot den modifikationen med tacksamhet. Det är ett synnerligen hänsynslöst brott att göra det man vill med grunden till samhällets framtid dvs barnen.

 

Varning för Peddot