Etikettarkiv: Pedofil

Vågar man fråga om pedofiler?

Eller vad är egentligen integritet? Eller vad kan egentligen ha en större integritet än framtidens utvecklingsmöjlighet och

1/ Barnens rätt att få utvecklas i frid och frihet?

En del hysteriska pedofilintressen verkar vara så förbålt förhärdade att man nu knappt törs fråga varför det ofta verkar vara så viktigt att lägga ut en massa dimma i debatten. Och inte inrikta den på att bara förebygga brott och skador av brott.

Vågar man få fråga när det egentligen är rimligt att ett barn ska bli trott?

2/ Eller vad i strukturen som är så helvetes fel att det kan pågå övergrepp år  efter år där flera personer berättat om dem men tränaren ändå får fortsätta arbeta med barn?

3/ Vågar man fråga när det återigen kommer en liknande debatt som tas på samma allvar?

Även fast Patrik Sjöberg blev ifrågasatt i början kan det nog vara på sin plats att våga ställa frågan. Hur många gånger har egentligen liknande uppgifter inte tystats ned i sina linda och övergreppen kunnat fortgå?

Fler än en tränare som år efter år förefaller kunnat begå en rad övergrepp, vittnar med en extremt stor tydlighet om hur svårt det kan vara för ett barn att bli trodd och tagen på allvar, även i fall denne mot många odds vågar berätta fullt ut och öppet om övergrepp. Även ifall barnen till viss del verkar bli trodda för sina uppgifter

 Patrik sjöberg tycker att de som inte är beredda att göra något åt problemen lika gärna kan avgå. Tja lika självklart är det att det är beteendet som hänger ut en person, andra som vittnar om vad som hänt i verkligheten gör bara just det. Är alla vittnesmål en uthängning? Förvisso kan det vara svårt att veta det ena eller andra i fall där ord står mot ord. Tycker det låter lite väl illa att den som bara återger ett utredningsresulat om ett domslut är -”Hänger ut någon”  vilket självfallet är en renodlad begreppsmässig design. För ingen vill kankse säga att de vill hindra din rätt att återge resultat från verkligheten i verkligheten. Dvs visa hur en pedofil genom sitt egna beteende hängt ut sig själv, då tycker jag det låter långt bättre om pedofilerna hindras från att hänga ut sig själva genom sitt egna beteenden.

4 Hur hindrar vi att pedofiler hänger ut sig själva genom sitt beteende? Med påföljande hysteriska censurbegär av domslut etc.

5 Är det inte bäst att pedofilen hindrar sig själv från början att hänga ut sig?

 

 

SvD om pedofilernas uthängningar av sitt egna beteende. Det viktigaste är väl att hindra att pedofilerna hänger ut sitt egna  beteende? Vad kan egentligen vara viktigare? I Ryssland förbereds för modifikation av organen som hängts ut, för en del har det visat sig vara en framgångsrik väg för att komma ifrån tvånget att hänga ut sitt handikapp att inte kunna knyta an känslomässigt  till personer i egen ålder. Kan en hjälptelefon vara modellen?

Om det lyckas, då slipper vi kraven på att censurera de aktiviteter som pedofilen hängt ut sig själv genom. Det borde väl ändå vara bättre att  hindra pedofilen från att hänga ut sig själv genom sitt egna beteende, vilket ofta eterföljs av ett begär att censurera handlingarna denne själv gjort, den censuren ska vi väl ändå inte acceptera?

Goth babe : Stoppa Pedofilerna.

 

Hur kan en pedofil hjälpas?


En pedofil har inte valt sin störning eller oförmågan att knyta an känslomässigt till personer i sin egen ålder, vilket är vanligt hos en pedofil. Tändningsmönstret hos en pedofil är inte något som denne valt, men däremot väljer pedofilen om denne ska leva ut sin sexuella störning eller inte.

Hur kan en pedofil behandlas?
Forskningsläget är till stora delar oklart, testosterondämpande behandling såväl som samtalsterapi används men förefaller till stora delar vara bristfälligt utvärderat vetenskapligt. I Tyskland inrättades 2005 en hjälptelefon för personer som känner en sexuell dragning till barn den förefaller ha varit till stor hjälp för flera men någon vetenskaplig utvärdering har än inte gjorts. Det finns således mycket upplysning att göra bland okända mörkertal. Regeringen har dock beslutat att från oktober 2011 kommer en liknande hjälptelefon att finnas till hands i Sverige. Karolinska sjukhuset i Huddinge har hjälpt ett 100 tal män med sina sexuella fantasier om barn och anses som en av de ledande i landet, men än så länge verkar inte deras verksamhet avspegla sig i en förändrad brottsstatistik.

Det viktigaste i behandlingen förefaller vara att stärka självinsikt och att lära sig att undvika situationer som lätt kan komma att bli okontrollerbara.

 

 

 

Läsning:

Kan en pedofil botas?

Kan man bli pedofil på äldre dar?

Professor i Psykiatri Niklas Långström vid Karolinska i DN Svarar om Pedofil
Nationell Hjälptelefon i Tyskland DN: För personer med Pedofil störning
Sverige inrättar en hjälptelefon för pedofiler oktober 2011
De flesta är överens om att pedofiler behöver vård DN
Arbetet vid Karolinska sjukhuset Huddinge har hjälpt ett 100 tal
Bosse Löthén om: Övergreppen har påverkat mig för livet
En Pedofil berättar: Jag har lärt mig att undvika riskfyllda miljöer

 

Kan en pedofil botas?

En renodlad pedofili bygger i grunden bygger på en oförmåga att knyta an känslomässigt till vuxna personer i sin egen ålder. Ett tecken som mycket väl kan korrelera till de avvikelser som konstaterats i pedofilers hjärnor. Att det på senare år plötsligt skulle växa till en social förmåga som plötsligt gör det möjligt för pedofilen att knyta an känslomässigt till vuxna personer i sin egen ålder förefaller minst sagt osannolikt och det finns såvitt jag känner till ingen entydig vetenskaplig data som talar för det.

Det går att förlora sin förmåga att förstå hur andra känner det eller rimligtvis borde känna det, men tvärtom verkar det vara väldigt svårt att få den förmåga tillbaka.  Om detta sedan kombineras med en raderad förmåga att anknyta känslomässigt till personer i sin egna ålder då kanske det bara blir barn kvar, även här så skulle nog de flesta låta bli. Det krävs således något mer för att man ska koppla ihop barn med sex. Antagligen att försöka dölja sin egna oförmåga att knyta an känslomässigt till andra människor i vuxen ålder, vilket i all egentlighet kan ge en djup känsla av maktlöshet.

Den maktlösheten tar pedofilen senare igen med att begå övergrepp på barn utan att själv förstå att barnet inte behöver peddot, det är däremot alltid tvärtemot vad peddot vill tro, det är peddot som behöver barnen för annars måste ju peddot förstå verkligheten och det är något ett peddo gärna undviker.

Våld och övergrepp föder hänsynslöshet

Att bli utsatt för våld tidigt i livet verkar öka risken för att bli pedofil (Dagens Medicin) vilket ligger i linje med att våld och övergrepp har en tendens att få den personliga utvecklingen att stanna av på olika fronter.

Sedan är det också sant att de flesta som blir utsatta för våld i barndomen inte blir pedofiler. Såväl som att pedofiler försöker rättfärdiga sin verksamhet.

Marknadsföringen av terapier

Precis som det historiskt sett finns en rad med påståenden om att homosexualitet kan botas så kommer det då och då upp historier om hur psykoterapi eller något annat botat pedofili, man kan och bör då fråga sig varför detta aldrig kunna bevisas effektivt rent vetenskapligt.

Liksom Thomas Qvick’s erkännanden ansågs vara en seger för psykoterapin så kanske det med facit i hand finns anledning att hålla sig något skeptisk och förhålla sig kritisk.  Att en grundläggande förmåga att knyta an känslomässigt till personer i sin egna ålder plötsligt tillkommer låter aningens tveksamt om den inte funnits där  tidigare som vuxen person. Men att en sådan förmåga kan imiteras och att omgivningen duperas att tro på det är inget som någon behöver tveka över.

Däremot verkar det inte vara för sent att få en dålig barndom för den som kan ha nytta utav det.  Har du en annan åsikt, välkommen med ditt vetenskapliga stöd för den, det är lättare att snacka än att visa konkreta vetenskapliga resultat. Om psykoterapi gör en människa bättre på att hantera sin omvärld och relationerna till den, vill vi verkligen att en pedofil får psykoterapi då? En pedofil kan i olika grader leva ut sitt intressespektrum men kommer högst troligen alltid att ha kvar sitt intresse.

 

Kan alla bli Pedofiler?

Först och främst Tack Patrik Sjöberg för att ha gått ut och berättat om övergreppen, oerhört starkt!

Men också viktigt för att förebygga fler övergrepp då pedofiler ofta verkar ha en extremt stor vilja och starkt manipulativ strategi att försöka normalisera pedofilin på en uppsjö sätt gärna med romantiska, religiösa eller vetenskapliga förtecken.

Med tanke på just detta och titeln vill jag hävda att många faktiskt kan bli pedofiler. (hur hemskt det än låter) Vad det hela mest verkar handla om är att få en  ordentlig skada på hjärnan. Detta är i varje fall en slutsats man skulle kunna dra från neurologiska data på personer som inte tidigare visat tecken på pedofili, men efter att ha fått allvarliga hjärnskador börjat visa tecken på pedofili. Alltså en neurologiskt baserad pedofili, eller om man så vill ett tydligt belägg för att egenskapen går att förvärva via hjärnskador.

Klicka för större bild

Bilden kommer från den neurologiska sammanställningen: Pedophilia and Temporal lobe disturbances (pdf) vilken påvisar att en temporallobs-demens liknande tillstånd ibland kan öka möjligheten att bli pedofil. (antagligen mycket sällan)  Men som de flesta redan vet, så blir de flesta inte pedofiler av demens, det är en förolämpning mot de dementa. Så svaret på frågan om alla kan bli pedofiler är högst sannolikt Nej.

Men det kan vara bra att veta fakta: En pedofil saknar ofta förmåga att knyta an känslomässigt till en person i sin egna ålder, men är mycket sällan beredd att inse just faktumet bakom denna skada.

Försvarsstilen hos en pedofil och dess neurologiska bas

Tittar vi lite närmare på hur det ser ut i hjärnan på pedofiler kan vi snabbt se att det verkar saknas en del där. Brain pathology in paedophilic offenders. Vilket snabbt kan rensa bort de romantiska, historiska eller vetenskapliga griller pedofilen försöker sätta i sin de tilltänkta objekten och pedofilens egna playstation. För pedofilen vill inte fatta något annat, pedofilen ovan har ju bjudit på:

Gratis mat

Gratis el

Gratis dryck

Fri utbildning

Mat till barnen

Sexuell upplysning

Moralisk skolning och kunskap

etc …

 

Pedofilen ovan tyckte dessutom att han gjorde den unga flickan en tjänst när han skyddade henne från det grava våldet i ett otryggt samhälle.

Men de flesta förstår nog att den frihet som var och en bör ha rätt till har inskränkts. För pedofilen vill kontrollera och domdera objektet. *Skriver objektet bara för att visa hur en pedofil handlar i praktiken* då det är en ren objektifiering som pedofilen gör. När objektet får könsbehåring så händer det inte sällan att den så kallade kärleken försvinner, vilket visar hur objektsrelaterad och enkelsidig pedofilin ofta är.

Smittar nedvärdering?

Det värsta med det hela är att det verkar kan finnas en smittsamhet med övergrepp och pedofili i generell mening. Då den som blivit utsatt för övergrepp som liten, sannolikt kommer att nedvärdera andra i sin omgivning även om det vanligaste är att offret bara nedvärderar sig själv. Vilket visar hur destruktiviteten  beteendet man utsatts för har en allvarlig smittsamhet av negativ påverkan alldeles oavsett hur den senare tar sig i uttryck.

Att nedvärdera sig själv inbjuder till fler övergrepp av andra och sådant känner en blodluktande predator på mils håll.  Att hjärnans tillväxtämnen tenderar att minska efter övergrepp av sexuell natur är dokumenterat.  BDNF and Depression. Speciellt sårbara förefaller personer vara som redan har någon inneboende känslighet i grunden eller bara befinner sig i ett känsligt läge för tillfället. Pedofiler säger sig inte sällan själva ha blivit utsatta för övergrepp men det är svårt att med säkerhet veta om det ligger någon sanning i påståendet, eller om det bara är ytterligare ett i raden av manipulativa strategier. Att använda människor helt utan hänsyn till deras framtid och utveckling utmärker den ultimata hänsynslösheten.

Varför skriver vi om detta? Jo för att den mest negativa dödsdrogen och psykdrogen är att bryta ned andra människor och göra dem destruktiva mot sig själva eller andra, det är en tvåstegsraket rätt åt helvete. Child Sexual Abuse (wiki) tar i korthet upp att sannolikheten för att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar efter att ha blivit utsatt för övergrepp med mera…

Länkar

Stress and development: Behavioral and biological consequences

BBC tar upp lite kring hur en pedofil egentligen är Wired

The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders

Kultur behöver inte alltid vara fel utan det finns flera sätt att bemöta återfallsförbrytare rent pedagogiskt. En del har till och med tagit emot den modifikationen med tacksamhet. Det är ett synnerligen hänsynslöst brott att göra det man vill med grunden till samhällets framtid dvs barnen.

 

Varning för Peddot