Alla inlägg av Attentin

Urbota Inskränkt Yttrandefrihet

 

Vilken är egentligen den värsta drogen och hur många dödar den?

Mycket talar för att maktgalenskap och maktfullkomlighet är bland de värsta droger människan känner till.  Historiskt kan vi se dess effekter i 50, 60 och 70 miljoner döda. Men det har inte alls hindrat riksdagsmän i Sverige från att ha både Stalin, Lenin och Mao som sina stora idoler eller varför inte den i sammanhanget lilleputten till massmördare, Pol Pot som bjöd hem delar av den högutbildade befolkningen som flytt terrorn för att sedan avrätta dem direkt på flygplatsen.  En planerad och jävlig terror.

Intressant nog så sitter det hårt åt för den som vågar avslöja den, dess omfattning, bakgrund och orsaker. Personer som avslöjar folkmord,  övergrepp och krigsbrott har en riskabel framtid för de har stört något eller någon som anser sig ha en högre gravitation än andra, helt enkelt vara mer värd som människa, nation eller ras. Man etiketterar den personen som en fara mot säkerheten eller något liknande. Men säger man någonsin vilken säkerhet som är hotad eller varför sanningen kan hota säkerheten för en nation?

Sanningen i verkligheten som ett hot?

Verkligen? Då kanske man lite lätt också vågar fråga sedan när sanningen är ett hot och för vem det nu blivit så, samt den mest väsentliga frågan av dem alla varför.

Urbota Inskränkthet maskeraden

Urbota Inskränkthet och inåtvända leenden. Urbota Inskränkthet och ryska dockor.

Obs personerna på bilden behöver inte ha samband med texten

de kan kvalificera på gullighet åsså.

 

Vågar man fråga om pedofiler?

Eller vad är egentligen integritet? Eller vad kan egentligen ha en större integritet än framtidens utvecklingsmöjlighet och

1/ Barnens rätt att få utvecklas i frid och frihet?

En del hysteriska pedofilintressen verkar vara så förbålt förhärdade att man nu knappt törs fråga varför det ofta verkar vara så viktigt att lägga ut en massa dimma i debatten. Och inte inrikta den på att bara förebygga brott och skador av brott.

Vågar man få fråga när det egentligen är rimligt att ett barn ska bli trott?

2/ Eller vad i strukturen som är så helvetes fel att det kan pågå övergrepp år  efter år där flera personer berättat om dem men tränaren ändå får fortsätta arbeta med barn?

3/ Vågar man fråga när det återigen kommer en liknande debatt som tas på samma allvar?

Även fast Patrik Sjöberg blev ifrågasatt i början kan det nog vara på sin plats att våga ställa frågan. Hur många gånger har egentligen liknande uppgifter inte tystats ned i sina linda och övergreppen kunnat fortgå?

Fler än en tränare som år efter år förefaller kunnat begå en rad övergrepp, vittnar med en extremt stor tydlighet om hur svårt det kan vara för ett barn att bli trodd och tagen på allvar, även i fall denne mot många odds vågar berätta fullt ut och öppet om övergrepp. Även ifall barnen till viss del verkar bli trodda för sina uppgifter

 Patrik sjöberg tycker att de som inte är beredda att göra något åt problemen lika gärna kan avgå. Tja lika självklart är det att det är beteendet som hänger ut en person, andra som vittnar om vad som hänt i verkligheten gör bara just det. Är alla vittnesmål en uthängning? Förvisso kan det vara svårt att veta det ena eller andra i fall där ord står mot ord. Tycker det låter lite väl illa att den som bara återger ett utredningsresulat om ett domslut är -”Hänger ut någon”  vilket självfallet är en renodlad begreppsmässig design. För ingen vill kankse säga att de vill hindra din rätt att återge resultat från verkligheten i verkligheten. Dvs visa hur en pedofil genom sitt egna beteende hängt ut sig själv, då tycker jag det låter långt bättre om pedofilerna hindras från att hänga ut sig själva genom sitt egna beteenden.

4 Hur hindrar vi att pedofiler hänger ut sig själva genom sitt beteende? Med påföljande hysteriska censurbegär av domslut etc.

5 Är det inte bäst att pedofilen hindrar sig själv från början att hänga ut sig?

 

 

SvD om pedofilernas uthängningar av sitt egna beteende. Det viktigaste är väl att hindra att pedofilerna hänger ut sitt egna  beteende? Vad kan egentligen vara viktigare? I Ryssland förbereds för modifikation av organen som hängts ut, för en del har det visat sig vara en framgångsrik väg för att komma ifrån tvånget att hänga ut sitt handikapp att inte kunna knyta an känslomässigt  till personer i egen ålder. Kan en hjälptelefon vara modellen?

Om det lyckas, då slipper vi kraven på att censurera de aktiviteter som pedofilen hängt ut sig själv genom. Det borde väl ändå vara bättre att  hindra pedofilen från att hänga ut sig själv genom sitt egna beteende, vilket ofta eterföljs av ett begär att censurera handlingarna denne själv gjort, den censuren ska vi väl ändå inte acceptera?

Goth babe : Stoppa Pedofilerna.

 

Hur kan en pedofil hjälpas?


En pedofil har inte valt sin störning eller oförmågan att knyta an känslomässigt till personer i sin egen ålder, vilket är vanligt hos en pedofil. Tändningsmönstret hos en pedofil är inte något som denne valt, men däremot väljer pedofilen om denne ska leva ut sin sexuella störning eller inte.

Hur kan en pedofil behandlas?
Forskningsläget är till stora delar oklart, testosterondämpande behandling såväl som samtalsterapi används men förefaller till stora delar vara bristfälligt utvärderat vetenskapligt. I Tyskland inrättades 2005 en hjälptelefon för personer som känner en sexuell dragning till barn den förefaller ha varit till stor hjälp för flera men någon vetenskaplig utvärdering har än inte gjorts. Det finns således mycket upplysning att göra bland okända mörkertal. Regeringen har dock beslutat att från oktober 2011 kommer en liknande hjälptelefon att finnas till hands i Sverige. Karolinska sjukhuset i Huddinge har hjälpt ett 100 tal män med sina sexuella fantasier om barn och anses som en av de ledande i landet, men än så länge verkar inte deras verksamhet avspegla sig i en förändrad brottsstatistik.

Det viktigaste i behandlingen förefaller vara att stärka självinsikt och att lära sig att undvika situationer som lätt kan komma att bli okontrollerbara.

 

 

 

Läsning:

Kan en pedofil botas?

Kan man bli pedofil på äldre dar?

Professor i Psykiatri Niklas Långström vid Karolinska i DN Svarar om Pedofil
Nationell Hjälptelefon i Tyskland DN: För personer med Pedofil störning
Sverige inrättar en hjälptelefon för pedofiler oktober 2011
De flesta är överens om att pedofiler behöver vård DN
Arbetet vid Karolinska sjukhuset Huddinge har hjälpt ett 100 tal
Bosse Löthén om: Övergreppen har påverkat mig för livet
En Pedofil berättar: Jag har lärt mig att undvika riskfyllda miljöer

 

Kan en pedofil botas?

En renodlad pedofili bygger i grunden bygger på en oförmåga att knyta an känslomässigt till vuxna personer i sin egen ålder. Ett tecken som mycket väl kan korrelera till de avvikelser som konstaterats i pedofilers hjärnor. Att det på senare år plötsligt skulle växa till en social förmåga som plötsligt gör det möjligt för pedofilen att knyta an känslomässigt till vuxna personer i sin egen ålder förefaller minst sagt osannolikt och det finns såvitt jag känner till ingen entydig vetenskaplig data som talar för det.

Det går att förlora sin förmåga att förstå hur andra känner det eller rimligtvis borde känna det, men tvärtom verkar det vara väldigt svårt att få den förmåga tillbaka.  Om detta sedan kombineras med en raderad förmåga att anknyta känslomässigt till personer i sin egna ålder då kanske det bara blir barn kvar, även här så skulle nog de flesta låta bli. Det krävs således något mer för att man ska koppla ihop barn med sex. Antagligen att försöka dölja sin egna oförmåga att knyta an känslomässigt till andra människor i vuxen ålder, vilket i all egentlighet kan ge en djup känsla av maktlöshet.

Den maktlösheten tar pedofilen senare igen med att begå övergrepp på barn utan att själv förstå att barnet inte behöver peddot, det är däremot alltid tvärtemot vad peddot vill tro, det är peddot som behöver barnen för annars måste ju peddot förstå verkligheten och det är något ett peddo gärna undviker.

Våld och övergrepp föder hänsynslöshet

Att bli utsatt för våld tidigt i livet verkar öka risken för att bli pedofil (Dagens Medicin) vilket ligger i linje med att våld och övergrepp har en tendens att få den personliga utvecklingen att stanna av på olika fronter.

Sedan är det också sant att de flesta som blir utsatta för våld i barndomen inte blir pedofiler. Såväl som att pedofiler försöker rättfärdiga sin verksamhet.

Marknadsföringen av terapier

Precis som det historiskt sett finns en rad med påståenden om att homosexualitet kan botas så kommer det då och då upp historier om hur psykoterapi eller något annat botat pedofili, man kan och bör då fråga sig varför detta aldrig kunna bevisas effektivt rent vetenskapligt.

Liksom Thomas Qvick’s erkännanden ansågs vara en seger för psykoterapin så kanske det med facit i hand finns anledning att hålla sig något skeptisk och förhålla sig kritisk.  Att en grundläggande förmåga att knyta an känslomässigt till personer i sin egna ålder plötsligt tillkommer låter aningens tveksamt om den inte funnits där  tidigare som vuxen person. Men att en sådan förmåga kan imiteras och att omgivningen duperas att tro på det är inget som någon behöver tveka över.

Däremot verkar det inte vara för sent att få en dålig barndom för den som kan ha nytta utav det.  Har du en annan åsikt, välkommen med ditt vetenskapliga stöd för den, det är lättare att snacka än att visa konkreta vetenskapliga resultat. Om psykoterapi gör en människa bättre på att hantera sin omvärld och relationerna till den, vill vi verkligen att en pedofil får psykoterapi då? En pedofil kan i olika grader leva ut sitt intressespektrum men kommer högst troligen alltid att ha kvar sitt intresse.

 

Kan alla bli Pedofiler?

Först och främst Tack Patrik Sjöberg för att ha gått ut och berättat om övergreppen, oerhört starkt!

Men också viktigt för att förebygga fler övergrepp då pedofiler ofta verkar ha en extremt stor vilja och starkt manipulativ strategi att försöka normalisera pedofilin på en uppsjö sätt gärna med romantiska, religiösa eller vetenskapliga förtecken.

Med tanke på just detta och titeln vill jag hävda att många faktiskt kan bli pedofiler. (hur hemskt det än låter) Vad det hela mest verkar handla om är att få en  ordentlig skada på hjärnan. Detta är i varje fall en slutsats man skulle kunna dra från neurologiska data på personer som inte tidigare visat tecken på pedofili, men efter att ha fått allvarliga hjärnskador börjat visa tecken på pedofili. Alltså en neurologiskt baserad pedofili, eller om man så vill ett tydligt belägg för att egenskapen går att förvärva via hjärnskador.

Klicka för större bild

Bilden kommer från den neurologiska sammanställningen: Pedophilia and Temporal lobe disturbances (pdf) vilken påvisar att en temporallobs-demens liknande tillstånd ibland kan öka möjligheten att bli pedofil. (antagligen mycket sällan)  Men som de flesta redan vet, så blir de flesta inte pedofiler av demens, det är en förolämpning mot de dementa. Så svaret på frågan om alla kan bli pedofiler är högst sannolikt Nej.

Men det kan vara bra att veta fakta: En pedofil saknar ofta förmåga att knyta an känslomässigt till en person i sin egna ålder, men är mycket sällan beredd att inse just faktumet bakom denna skada.

Försvarsstilen hos en pedofil och dess neurologiska bas

Tittar vi lite närmare på hur det ser ut i hjärnan på pedofiler kan vi snabbt se att det verkar saknas en del där. Brain pathology in paedophilic offenders. Vilket snabbt kan rensa bort de romantiska, historiska eller vetenskapliga griller pedofilen försöker sätta i sin de tilltänkta objekten och pedofilens egna playstation. För pedofilen vill inte fatta något annat, pedofilen ovan har ju bjudit på:

Gratis mat

Gratis el

Gratis dryck

Fri utbildning

Mat till barnen

Sexuell upplysning

Moralisk skolning och kunskap

etc …

 

Pedofilen ovan tyckte dessutom att han gjorde den unga flickan en tjänst när han skyddade henne från det grava våldet i ett otryggt samhälle.

Men de flesta förstår nog att den frihet som var och en bör ha rätt till har inskränkts. För pedofilen vill kontrollera och domdera objektet. *Skriver objektet bara för att visa hur en pedofil handlar i praktiken* då det är en ren objektifiering som pedofilen gör. När objektet får könsbehåring så händer det inte sällan att den så kallade kärleken försvinner, vilket visar hur objektsrelaterad och enkelsidig pedofilin ofta är.

Smittar nedvärdering?

Det värsta med det hela är att det verkar kan finnas en smittsamhet med övergrepp och pedofili i generell mening. Då den som blivit utsatt för övergrepp som liten, sannolikt kommer att nedvärdera andra i sin omgivning även om det vanligaste är att offret bara nedvärderar sig själv. Vilket visar hur destruktiviteten  beteendet man utsatts för har en allvarlig smittsamhet av negativ påverkan alldeles oavsett hur den senare tar sig i uttryck.

Att nedvärdera sig själv inbjuder till fler övergrepp av andra och sådant känner en blodluktande predator på mils håll.  Att hjärnans tillväxtämnen tenderar att minska efter övergrepp av sexuell natur är dokumenterat.  BDNF and Depression. Speciellt sårbara förefaller personer vara som redan har någon inneboende känslighet i grunden eller bara befinner sig i ett känsligt läge för tillfället. Pedofiler säger sig inte sällan själva ha blivit utsatta för övergrepp men det är svårt att med säkerhet veta om det ligger någon sanning i påståendet, eller om det bara är ytterligare ett i raden av manipulativa strategier. Att använda människor helt utan hänsyn till deras framtid och utveckling utmärker den ultimata hänsynslösheten.

Varför skriver vi om detta? Jo för att den mest negativa dödsdrogen och psykdrogen är att bryta ned andra människor och göra dem destruktiva mot sig själva eller andra, det är en tvåstegsraket rätt åt helvete. Child Sexual Abuse (wiki) tar i korthet upp att sannolikheten för att fastna i alkohol eller drogmissbruk ökar efter att ha blivit utsatt för övergrepp med mera…

Länkar

Stress and development: Behavioral and biological consequences

BBC tar upp lite kring hur en pedofil egentligen är Wired

The Impact of Surgical Castration on Sexual Recidivism Risk Among Sexually Violent Predatory Offenders

Kultur behöver inte alltid vara fel utan det finns flera sätt att bemöta återfallsförbrytare rent pedagogiskt. En del har till och med tagit emot den modifikationen med tacksamhet. Det är ett synnerligen hänsynslöst brott att göra det man vill med grunden till samhällets framtid dvs barnen.

 

Varning för Peddot

Anabola Steroider kan göra dig beroende

Steroider gör dig lättare beroende av droger

I vetenskapliga sammanhang förefaller steroider öka benägenheten att ta droger och ägna sig åt kriminalitet med en hög del våldsinslag. En Svensk undersökning visade att 24% av fångarna i en undersökning hade tagit anabola steroider och begått våldsbrott under bruket.  Kroppen verkar vänja sig vid de nya nivåerna av steroider och för den som tagit steroider för att få bättre självförtroende är det nästan självklart att det blir oerhört svårt att sluta, nu när självförtroendet är beroende  av steroider och det nya utseendet. Men det är också här de största problemen kommer att visa sig.

The significance of anabolic androgenic steroids in a Swedish prison population

Use of anabolic androgenic steroids (AAS) has been associated with adverse psychiatric effect, violent behavior, and criminality. The aim of this study was to further investigate the motives for and consequences of AAS use, with focus on violent and antisocial behavior. Fifty-nine prisoners were interviewed on their use of AAS, and their history was mapped with Addiction Severity Index interviews. Of these prisoners, 56% admitted previous use of AAS, of whom 24% declared to have committed violent crimes in connection with use of AAS. However, the only significant difference between users and nonusers with regard to criminal history when measured with the Addiction Severity Index was that the AAS users more often stated that they had been prosecuted for crimes labeled as ”other crimes,” which did not include violent crimes. The reported side effects of AAS corresponded well to those previously reported. These results indicate that use of AAS is common among Swedish prisoners and that the motives and consequences of such use are similar to what has been observed in other AAS-using populations. Furthermore, this study supports earlier notions that misuse of AAS might cause violent behavior, but only in certain individuals and mainly in combination with other substances.

Tvinga i barnen steroider – Kommuniststatens Oral-Turinabol

Kanske det är dags att berätta vad många tänkt ganska länge? Det verkar inte bli lättare att leva ett normalt liv efter att ha haft superhöga nivåer steroider i kroppen en längre tid. Det är inte bara de oskuldsfulla DDR simmerskorna som bara fick sin dos vitaminer (DN) redan som barn att äta och inte sällan livslånga problem därefter. Några tränare har dessutom varit fräcka att beskriva de unga ”flickornas stigande oregerlighet” och störande beteenden på träningslägren, vilket kanske är lättare att förstå mot bakgrund att det är testosteron som gör både kvinnor och män kåta, dessa flickor hade 14 gånger den normala nivån för män. VI vill dock inte att någon ska bli oroliga för de stackars flickebarnen, Stasi förfogade dessutom över komplett uppsättning använda smutsiga underkläder i fall de skulle gå vilse, så att hundpatrullerna lättare fick upp spåren efter dem. Underkläderna förvarades i burkar för att inte förlora sitt värde för kommuniststaten eller spårhundarna.

Ingen talade dock om för dem riskerna som klitorishypertrofi (mega klitta) senare problem att få barn och fungera normalt på vissa områden. Eller att den ”oregerlighet” som tränarna beskrev berodde på att superdoserna av syntetiska manliga könshormoner inte bara gjorde att de kunde träna betydligt mycket mer de blev också obarmhärtigt stenkåta och inte speciellt fogliga ifall deras radarsystem sett någon lämplig för att göra ett gott intryck och hitta sin Rambo.

Men hur jävla bra är du egentligen då i dig själv?

Att du behöver Ta Något betyder ju faktiskt att du inte duger som du är, eller?

Referens:
Compr Psychiatry. 2010 May-Jun;51(3):312-8. Epub 2009 Jul 9.
The significance of anabolic androgenic steroids in a Swedish prison population.
Klötz F, Petersson A, Hoffman O, Thiblin I.

Utan kriminalitet och dödsdroger tack vare Concerta

Fler och fler börjar inse att vissa saker går att behandla och att de som hamnar utanför tidigt ofta kan ha en lång och svår väg tillbaka, i fall de någonsin kommer tillbaka. Alla gör inte det. Men de som kommer tillbaka kanske har ett och annat att berätta om livet vid sidan om och vad det ger och tar?

Här är en video på en kille som kunde lämna ett liv fyllt med kriminalitet och dödsdroger tack vare Concerta, jordelivet har han dock inte alls lämnat utan tvärtom fått förankring på ett sätt som han tidigare inte haft. Vad kan väl det egentligen vara värt och vilka är riskerna? Kanske riskerar en och annan inom kriminalvården att bli arbetslös om så här fantastiska resultat står sig. Frågan är väl närmast om de som förnekat dessa människorna sin rätt till ett fullvärdigt liv inte också ska få smaka på någon straffsats. Men se, det är inte ens kriminellt att förhindra människor att nå sin hälsa, kanske något man borde fundera över?

ADHD och missbruk

Concerta Ritalin Metylfenidat från ADHD Center

ADHD har en ganska lång historia som börjar redan 1798, konstigt är väl ändå att det kan vara så delade meningar om ADHD och ADD när det förefaller finnas goda skäl att behandla problematiken ibland. Utanförskap verkar vara en stor anledning till kriminalitet.

ADHD – A closeup on Methylphenidate – Concerta

Concerta bilder med mera från flickr.

The History of ADHD

ConcertaConcerta ADHD Medicin

Metylfenidat

Alkoholistens Ursäkts-Generator

Nu med en hel månads ursäkter

Många alkoholister får då och då svårt med att kunna motiveras sitt drickande, vilket kan vara ett svårt psykosocialt problem för alkoholisten. Här följer ett litet kollage som du kan printa (om du inte pantsatt datorn och skrivaren ännu) och klippa isär så att du får en hel månads ursäkter att supa trotts att din familj sagt åt dig att det går åt helvete. – Sådant gäller alltid andra men aldrig mig, eller hur?

Ursäkter till Alkoholmissbruk
Hittar du en sax är det som klippt och skuret för lite nya fräscha ursäkter. Här varsågod!

1. Alla andra gör det så varför skulle inte jag?
2. Jag dricker bara på helgerna.
3. Jag kan inte se något dåligt hänt mig hittills.
4. Jag kan sluta när som helst jag vill.
5. Jag är som jag är.
6. Jag ska bara göra det för en period i livet.
7. Om jag inte gjorde det jag skulle göra något värre.
8. Jag bara gör det för att slappna av.
9. Mitt problem är inte värre än ditt.
10. Vi måste alla dö någon gång.
11. Vad jag gör är inte att supa, jag är vinprovare .
12. Jag är inte alkoholist.
13. Dricka hjälper mig att glömma mina problem.
14. Jag vill inte känna mig utanför.
15. Jag skadar inte någon annan än mig själv.
16. Jag dricker bara undantagsvis.
17. Dricka hjälper mig att övervinna min blyghet.
18. Det hjälper mig att umgås bättre till andra människor.
19. Det är bara ett problem om du gör det varje dag.
20. Nu, är helt enkelt inte en rätt tid att sluta.
21. Om jag inte dricker, kommer alla tycker att jag är en snobb.
22. Jag är inte alls lika dåliga som andra människor, när det gäller annat
23. Det är oförskämt att vägra.
24. Jag dricker bara lite.
25. Jag har inte ett problem.
26. Dricka hjälper mig att vara mer säker.
27. Jag gillar inte alkohol men den gillar mig
28. Jag dricker för att så många av mina vänner har dött.
29. Jag tror på kärleken och med sprit så blir jag kärleksfull
30. Ingen ska säga vad jag ska göra. Dessa trötta gamla ursäkter är så lama och överutnyttjas att det är dags att komma med lite nya.


Alla bara klagar

Det är väl trotts allt bara vart femte barn som har problem med att en förälder dricker för mycket och handen på hjärtat vem fan bryr sig? Det är ju bara alkoholister som inte gör det och sådan är ju inte du eller hur? Sajten ADHD och ADD har på ett framgångsrikt sätt lyckats beskriva många av alkoholens positiva verkningar och det är väl ändå tillåtet, eller vad säger ni era negativa surpuppor. Förvisso är det sant att alkohol och ADHD sällan hör ihop men att den ändå finnspositiva sidor måste väl människor kunna tolerera?

Alkohol och ADHD

Alkohol och ADHD är ingen bra kombination. Men visst finns det en rad aspekter med alkohol som sällan kommer till tals, något som de mest fanatiska alkolobbyisterna gärna tar sig tillfälle att tala om.

 

 • Onyanserad debatt om alkohol – Det finns en rad positiva effekter – Jourtelefon till kränkta alkohol lobbyister
 • Så visst finns det en rad för och nackdelar med alkohol mina damer och herrar, frågan är väl mer vad du kommer ihåga av dem.

  50 Miljarder bara på en Dödsdrog!

  Svenska dagbladet har i dag en artikel som berättar att bara alkoholen kostar 50 miljarder för samhället under ett år. Som vi redan tagit upp så  är alkohol en av de vanligaste dödande drogerna enligt statistiken. Men siffran ljuger antagligen för all konsumtion kan inte mätas eller  ses, ofta heller inte ens erkännas som för så många dödsdroger.

  Konsumenten förnekar helt enkelt att det är ett problem. Men det är ju trotts allt bara 50% av de som har begåvats med livstids fängelse som har alkoholproblem tänka sig jag som trodde det var 75%.

  Svd,   statistik över Psykdrogernas dödliga effekter.

  En av världens mest dödliga droger:Religionerna

  Har du ingen bild av trädet hur kan du då klaga på skuggan?

  En del statistik verkar peka i riktningen mot att religioner är bland det dödligaste som drabbat människan. Få saker har varit smutsigare än de ”heliga krigen” som ofta dödat massvis av människor i religionens namn och under dess etiska taktpinne och tankemässiga trollflöjt.

  Hur kan  veta hur Muhammed ser ut om han inte ska avbildas är och kommer alltid att förbli en gåta, för du kan ju inte sett honom. Om du inga bilder av Muhammed har så kan du väl rimligen inte veta att det är Muhammed som någon avbildat, eller hur?

  Lars Vilks blev utsatt för en konstnärlig kulturbomb och fick veta att konst som utvecklar ofta kan vara provocerande och chockerande, men kan Vilk’s lära sig att uppskatta god konst?  Utan tvekan finns det tveksamma grupper som inte förstår sig på religionens kärna men gärna agerar i dess namn vilket också i grunden är ett ansvar för religionerna att ta ansvar för och därför självfallet återigen påvisar religionernas närmast tidlösa ansvarslöshet inför problemen de skapar. För trotts allt kära vänner var det inte gud som kom med satan?

  SvD, DN, DN2, Bra konst ska vara chockerande och upprörande så vi hoppas att Vilks gillade konsten. Att ge sig på polisen är dock ett utmärkt tecken på att man skiter i det mesta. Knappast ett sätt att hedra Muhammed på. En trovärdig religion tar mycket snabbt och resolut avstånd från all liknande verksamhet som sker i dess namn.

  Vilks tror inte att någon vann SvD