Kategoriarkiv: Friskvård

Vågar man fråga om pedofiler?

Eller vad är egentligen integritet? Eller vad kan egentligen ha en större integritet än framtidens utvecklingsmöjlighet och

1/ Barnens rätt att få utvecklas i frid och frihet?

En del hysteriska pedofilintressen verkar vara så förbålt förhärdade att man nu knappt törs fråga varför det ofta verkar vara så viktigt att lägga ut en massa dimma i debatten. Och inte inrikta den på att bara förebygga brott och skador av brott.

Vågar man få fråga när det egentligen är rimligt att ett barn ska bli trott?

2/ Eller vad i strukturen som är så helvetes fel att det kan pågå övergrepp år  efter år där flera personer berättat om dem men tränaren ändå får fortsätta arbeta med barn?

3/ Vågar man fråga när det återigen kommer en liknande debatt som tas på samma allvar?

Även fast Patrik Sjöberg blev ifrågasatt i början kan det nog vara på sin plats att våga ställa frågan. Hur många gånger har egentligen liknande uppgifter inte tystats ned i sina linda och övergreppen kunnat fortgå?

Fler än en tränare som år efter år förefaller kunnat begå en rad övergrepp, vittnar med en extremt stor tydlighet om hur svårt det kan vara för ett barn att bli trodd och tagen på allvar, även i fall denne mot många odds vågar berätta fullt ut och öppet om övergrepp. Även ifall barnen till viss del verkar bli trodda för sina uppgifter

 Patrik sjöberg tycker att de som inte är beredda att göra något åt problemen lika gärna kan avgå. Tja lika självklart är det att det är beteendet som hänger ut en person, andra som vittnar om vad som hänt i verkligheten gör bara just det. Är alla vittnesmål en uthängning? Förvisso kan det vara svårt att veta det ena eller andra i fall där ord står mot ord. Tycker det låter lite väl illa att den som bara återger ett utredningsresulat om ett domslut är -”Hänger ut någon”  vilket självfallet är en renodlad begreppsmässig design. För ingen vill kankse säga att de vill hindra din rätt att återge resultat från verkligheten i verkligheten. Dvs visa hur en pedofil genom sitt egna beteende hängt ut sig själv, då tycker jag det låter långt bättre om pedofilerna hindras från att hänga ut sig själva genom sitt egna beteenden.

4 Hur hindrar vi att pedofiler hänger ut sig själva genom sitt beteende? Med påföljande hysteriska censurbegär av domslut etc.

5 Är det inte bäst att pedofilen hindrar sig själv från början att hänga ut sig?

 

 

SvD om pedofilernas uthängningar av sitt egna beteende. Det viktigaste är väl att hindra att pedofilerna hänger ut sitt egna  beteende? Vad kan egentligen vara viktigare? I Ryssland förbereds för modifikation av organen som hängts ut, för en del har det visat sig vara en framgångsrik väg för att komma ifrån tvånget att hänga ut sitt handikapp att inte kunna knyta an känslomässigt  till personer i egen ålder. Kan en hjälptelefon vara modellen?

Om det lyckas, då slipper vi kraven på att censurera de aktiviteter som pedofilen hängt ut sig själv genom. Det borde väl ändå vara bättre att  hindra pedofilen från att hänga ut sig själv genom sitt egna beteende, vilket ofta eterföljs av ett begär att censurera handlingarna denne själv gjort, den censuren ska vi väl ändå inte acceptera?

Goth babe : Stoppa Pedofilerna.

 

Utan kriminalitet och dödsdroger tack vare Concerta

Fler och fler börjar inse att vissa saker går att behandla och att de som hamnar utanför tidigt ofta kan ha en lång och svår väg tillbaka, i fall de någonsin kommer tillbaka. Alla gör inte det. Men de som kommer tillbaka kanske har ett och annat att berätta om livet vid sidan om och vad det ger och tar?

Här är en video på en kille som kunde lämna ett liv fyllt med kriminalitet och dödsdroger tack vare Concerta, jordelivet har han dock inte alls lämnat utan tvärtom fått förankring på ett sätt som han tidigare inte haft. Vad kan väl det egentligen vara värt och vilka är riskerna? Kanske riskerar en och annan inom kriminalvården att bli arbetslös om så här fantastiska resultat står sig. Frågan är väl närmast om de som förnekat dessa människorna sin rätt till ett fullvärdigt liv inte också ska få smaka på någon straffsats. Men se, det är inte ens kriminellt att förhindra människor att nå sin hälsa, kanske något man borde fundera över?

ADHD och missbruk

Concerta Ritalin Metylfenidat från ADHD Center

ADHD har en ganska lång historia som börjar redan 1798, konstigt är väl ändå att det kan vara så delade meningar om ADHD och ADD när det förefaller finnas goda skäl att behandla problematiken ibland. Utanförskap verkar vara en stor anledning till kriminalitet.

ADHD – A closeup on Methylphenidate – Concerta

Concerta bilder med mera från flickr.

The History of ADHD

ConcertaConcerta ADHD Medicin

Metylfenidat

Sex kan döda – En dödsdrog?

Som vi redan tidigare berättat är det s.k. samlaget inte helt utan fara och världens över så är det många som omkommer under själva samlaget. Men andra sexuella aktiviteter kan också utgöra potentiella risker. Faktum är att sexuella beteenden på en del listor räknas som nummer 11 av dödsorsakerna, så idka sex med varsamhet kära medborgare.

DÖDS DROGER FÖR PSYKET

Expressen har listat farorna för det s.k. samlaget och enligt deras listning så förefaller soffor vara farligaste möbeln. Kan det måhända bero på att folkhemmet numera är sammanhållet av insexmuttrande skruvmöblemang som lättvindigt ger vika inför trycket på en normal genomknullning?

En del påstår att själva samlaget är en mansfälla och att det oftast är mannens könsorgan som drabbas av skador på grund av dessa aktiviteter. Kanske har vi här stött på rötterna till den mytomspunnna köttätande växten venusfälla?

Andra röster påstår att det kan vara s.k. ormgropar som utgör den stora faran. Om spånplattelaminaten i folkhemmet börjar lösas upp av svettångor och måhända små skvättar ejakulatappliceringar så förändras ju faktiskt också möblemangets hållfasthet. Om tex 3 personer ligger på ett bord redo att emottaga ett gott intryck så kan ju faktiskt själva uppumpningsresultatet vara den avgörande droppe som får bägaren och rinna över, vilket kan komma som en nesligt smashhit för alla inblandade som alla från höjden av njutning nu golvas av feedbackschwungen från ödets omättliga lätthet.

Bang bang a boomerang, som vi alla fick höra tidigt! Se till att införskaffa ett pökvänligt möblemang.

Är Snabbmaten den ultimata Dödsdrogen?

Är detta en bra bild av dödsdrogen som sådan?

Tidningarnas bild av vad som egentligen är en dödsdrog är ganska intressant. Men är den verkligen sann? Eller är vad som helst som används som en drog och ger en förtidig död = en dödsdrog? Ja, i så fall är även snabbmat en dödsdrog för den  överdrivna konsumtionen av kolhydrater och allt annat är nog en av de mest potenta dödsdrogerna vad gäller antalet dödar beträffar, någon som ens kan gissa vad som skulle kunna överträffa den överdrivna matkonsumtionen som den ultimata dödsdrogen? Vad kan egentligen komma nära?

De som kommer ihåg vår genomgång av de vanligaste dödsdrogerna inser säkert att det bara är dödsdrogerna tobak och alkohol som står emellan dåliga matvanor kombinerat med en låg fysisk aktivitet.  Men det finns nog stor anledning att omvärdera matens betydelse för att så många män kvinnor och barn dör en alldeles för tidig död genom att lyxkonsumera matvaror de egentligen inte behöver.  Men bara för att kulturen är impregnerad med matöverskottet och fettberget som den vardagsaktiga vanemässighetsdimman så betyder det inte alls att den  är okay, eller ens acceptabel och varför skulle den egentligen vara det?

Egenarten: Att dölja sina egenheter?

Då är det väl bra att ha söndagsstängt i affärerna så att dödsknarkande slinkor och lönnfeta gubbar går in och vanemässigt köper sina droger? Dagen har tagit upp saken som nu kan bli ett ärende för EU-kommissionen. Då kan bara institutet luta sig tillbaka med en stilla undran vilket land blir det första att förbjuda mentala slöjor för de verkliga dödsdrogerna i samhället och inte bara skymma ansiktet med gammal skåpat?

Aftonbladet våra kära censurvänner säljer sig ofta för billigt när de spekulerar i ändlösa otrohetsaffärer samtidigt som de skickligt är djupt otrogna mot den seriösa journalistikens syften, för det handlar tydligen om sex för att sälja lösnummer. Nu får vi veta att måhända är parterapi modellen för att komma tillrätta med den eventuellt sidoejakulerande blivande make. Prinsessan får suga noga på den karamellen om det är vad hon vill ha. För visst verkar skvaller vara viktigt. Men länka till seriösa artiklar om dödsdroger det verkar vara svårare.

Handen på hjärtat är det inte bättre att ägna sig åt onani i stället för att äta ihjäl sig i ett bedagat konsumtionssamhälle?

vattenHar du ADD eller ADHD kan det vara närmare till hand att missbruka just sockerkickar.

Uppsats om Naturläkemedlet Ibogain


För ful för den postindustriella verkligheten?
Kulturell bakgrund Afrika, antiaddiktiv funktion
inte upptäckt i ett labb av vita rockarnas emblem
utan upptäckt av en knarkare. Inte kan väl en knarkare
veta vad som fungerar som motgift mot de värsta beroendena?
-Jo, vem i hurtbullen annars?

Trevligt nog har det kommit ytterligare en studie om Naturläkemedlet Ibogain. De undersökande stundenterna har också funnit att  det är positivt  när människor bli befriade från dödliga psykdroger som Heroin tack vare naturmedlet ibogain. Delar av studiens approach citeras nedan.

Studiens syfte var att undersöka om naturläkemedlet Ibogain kunde vara en bra behandling för missbruk. För att kunna besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra personer som genomgått Ibogain-behandling och en psykolog/psykoterapeut på en beroendeklink, Lars Lundell. Utöver dessa intervjuer har en klinik i London besökts som utför Ibogain-behandling. På kliniken gjordes en observationsstudie av behandlingen, samt intervjuer med klinikchefen Dr Brackenridge och en av hans patienter, i uppsatsen kallad Will. Studiens perspektiv utgår från informanterna och våra egna observationer om Ibogain-behandling. Intervjufrågorna har bildats utifrån dessa 3 frågeställningar:

1. Hur går en behandling tillväga rent praktiskt?

2. Hur har livet påverkats av Ibogain-behandling?

3. Vilken syn har informanterna på Ibogain-behandling?

I analysen söktes gemensamma nämnare och skillnader i informanternas svar, uppdelat i de tidigare nämnda frågeställningarna. Sedan tolkades denna information med hjälp av litteratur, observationer och egna tankar.

I studien ges en mycket samstämmig syn på att utan Ibogain-behandling hade troligtvis inte informanterna varit i livet idag.

Resultatet visar tydligt på att informanterna upplever att de fått en mycket bättre livskvalité efter behandlingen.

Av de uppgifter som framkommit i studien anser vi att Ibogain är att rekommendera.

Ladda ned hela studien om Naturläkemedlet Ibogain. (pdf)

Hysterisk politik hindrar framsteg,


Gratis Heroin eller Ibogain?

Ibogain neuropsykofarmakologi

Ibogaine GDNF netvibes, widgets

ibogaine info

Original bloggarnas ursprungsblogg: Le origins Du Monde.

Flytande Handbojor – Metadonia

Älkommä dä äh så ba

Titta så fåru se.


Metadonia är en film som visar metadonets avigsidor och den bild som sällan talas om och hur metadon precis tvärtemot alla påståenden om att det inte kan ge någon kick etc visst kan fungera på det viset. En del kallar ett långvarigt användande av metadon för flytande handbojor – liquid handcuffs.

Den som vill ha lite framtidsinblick kanske snabbt förstår att de kortsiktiga resultaten av metadon inte alltid överensstämmer med de långsiktiga resultaten?

Att Apoteket ägnat sig åt metadonförsäljning de saknar tillstånd för verkar bli mer och mer tydligt för nu har Apoteket blivit stämda av ett företag som anser sig förfördelade när det gäller att få göra pengar på de flytande handbojorna:Metadon.

Men det är väl ingen av intressenterna i detta rent juridiska ärendet som orkar eller finner några ekonomiska incitament till att inse att metadon i vissa stater och åldersgrupper i USA nu är den vanligaste DÖDSDROGEN?

Methadone – one pill can kill från Vägvisaren

Methadone addiction från Vägvisaren

Tackar bloggaren på Science & Nuts för inspirationen. Se gärna hela filmen om Methadonia, eller upplev den –  snart i en förort nära dig. Har vi inte tillräckligt mycket skit redan att hålla reda på? Människor kan dö utan metadon visst, men en hel del verkar också dö med metadon, det är väl ändå fortfarande tillåtet att säga?

Michael Jackson hade metadon i kylen, vart ska du ha ditt metadon? Andra säger att det är falsk medmänsklighet med fritt heroin Vad säger du?

Är detta sjukvård eller bara sjuk-vård? Road av tanken?

Eller är det bättre att forska kring medel som förefaller ge drogfrihet? Ibogain är ett exempel.  Vetenskapliga avhandlingar om Ibogain. ibogain netvibes widget Ibogaine. Om att göra ibogain tillgängligt inom vården det hade väl varit friskvård, åtminstone en friskare vård?

Är Metadon en Döds-Drog för Psyket?

Eller är det en Psyk-Drog för Döden?

En kaskad av dödsfall verkar bli resultatet av en stor metadon förskrivning. I USA verkar det skörda en väldigt massa dödsoffer. Är det rimligt att staten ska finansiera en medicin som Dödar så många, även om problemen på kort sikt minskar?

Methadone Addiction and Deaths just skyrocketing. Methadone One Pill can kill … Methadone is now the leading drug killer in many states. (USA)

CDC: Alarming Increase in Methadone Deaths

Deaths From Opioid Painkillers Have Tripled Since 1999

Sept. 30, 2009 — Methadone deaths have risen sevenfold in less than a decade, according to a government report that largely blames the increase on the growing use of methadone for pain relief.

Mer om drogen Metamfetamin Youtube,

 

Legala och illegala droger

Alkoholhaltiga drycker med en hel del kokain har varit djupt uppskattade av påvar. Vin Mariani erhöll tidigare Vatikanstatens guldmedalj då den uppskattades som förträfflig. Åtminstone en påve lär dessutom sprungit runt med den drycken i sitt höftbälte.

Aftonbladet recenserar en bok om kokain och tar upp några aspekter av verkligheten som sällan kommer i dagen, men det finns naturligtvis en massa fler aspekter på droger och dess effekter på lång sikt än att bara konstatera att en hel del skador faktiskt åstakomms av en illegalisering vilket förvisso kan vara sant. 150.000 barn dör varje år till följd av misshandel, om det inte ska betraktas som en dödsdrog vad är då en dödsdrog och varför hålls traditionen vid liv?

Sjukhet 1

I dagens Sverige är de flesta extremt potenta drogerna legala och de som testar dessa i mången mening otestade drogerna är våra barn som får tjäna som försöksdjur för

Sjukhet 2

De droger som finns relativt lättillgängliga är de som verkar kunna skapa obotliga skador på hjärnan efter använding. Tex sniffning av Thinner, Lim, Bensin och liknande lösningsmedelsprodukter. Skadorna är bekanta missbruket inget nytt.

sjukhet 3

Det stora mysteriet för människan verkar inte sällan vara människans beteenden. Det är mycket vi inte förstår, kanske är den bästa början att erkänna att det är väldigt mycket vi rimligen inte vet eller ens kan veta med tanke på hur situationen ser ut.

Vi kan se hur många kändisar Michael Jackson till exempel levt stora delar av sitt liv i strålkastarljuset, med spaltmeter efter spaltmeter skrivet, men vad kan vi egentligen säga att vi vet?

Är inte nonchalansen en av de värsta dödsdrogerna i ett missbrukat alfabet där den ene talar om vad som är drog och den andre överlevt tack vare det? 3000 Människor dör varje år i Sverige på grund av felaktig vård. Är inte det ett resultat av Döds-drogen Girighet tillsammans med några klunkar nonchalans?

Ibland undrar jag vad som är skillnaden mella människan valen och pippin.

Intressant, Läs även andra bloggares åsikter om Legala, illegala, droger, Psyk-Droger, Döds-Droger,