Kategoriarkiv: General

Vågar man fråga om pedofiler?

Eller vad är egentligen integritet? Eller vad kan egentligen ha en större integritet än framtidens utvecklingsmöjlighet och

1/ Barnens rätt att få utvecklas i frid och frihet?

En del hysteriska pedofilintressen verkar vara så förbålt förhärdade att man nu knappt törs fråga varför det ofta verkar vara så viktigt att lägga ut en massa dimma i debatten. Och inte inrikta den på att bara förebygga brott och skador av brott.

Vågar man få fråga när det egentligen är rimligt att ett barn ska bli trott?

2/ Eller vad i strukturen som är så helvetes fel att det kan pågå övergrepp år  efter år där flera personer berättat om dem men tränaren ändå får fortsätta arbeta med barn?

3/ Vågar man fråga när det återigen kommer en liknande debatt som tas på samma allvar?

Även fast Patrik Sjöberg blev ifrågasatt i början kan det nog vara på sin plats att våga ställa frågan. Hur många gånger har egentligen liknande uppgifter inte tystats ned i sina linda och övergreppen kunnat fortgå?

Fler än en tränare som år efter år förefaller kunnat begå en rad övergrepp, vittnar med en extremt stor tydlighet om hur svårt det kan vara för ett barn att bli trodd och tagen på allvar, även i fall denne mot många odds vågar berätta fullt ut och öppet om övergrepp. Även ifall barnen till viss del verkar bli trodda för sina uppgifter

 Patrik sjöberg tycker att de som inte är beredda att göra något åt problemen lika gärna kan avgå. Tja lika självklart är det att det är beteendet som hänger ut en person, andra som vittnar om vad som hänt i verkligheten gör bara just det. Är alla vittnesmål en uthängning? Förvisso kan det vara svårt att veta det ena eller andra i fall där ord står mot ord. Tycker det låter lite väl illa att den som bara återger ett utredningsresulat om ett domslut är -”Hänger ut någon”  vilket självfallet är en renodlad begreppsmässig design. För ingen vill kankse säga att de vill hindra din rätt att återge resultat från verkligheten i verkligheten. Dvs visa hur en pedofil genom sitt egna beteende hängt ut sig själv, då tycker jag det låter långt bättre om pedofilerna hindras från att hänga ut sig själva genom sitt egna beteenden.

4 Hur hindrar vi att pedofiler hänger ut sig själva genom sitt beteende? Med påföljande hysteriska censurbegär av domslut etc.

5 Är det inte bäst att pedofilen hindrar sig själv från början att hänga ut sig?

 

 

SvD om pedofilernas uthängningar av sitt egna beteende. Det viktigaste är väl att hindra att pedofilerna hänger ut sitt egna  beteende? Vad kan egentligen vara viktigare? I Ryssland förbereds för modifikation av organen som hängts ut, för en del har det visat sig vara en framgångsrik väg för att komma ifrån tvånget att hänga ut sitt handikapp att inte kunna knyta an känslomässigt  till personer i egen ålder. Kan en hjälptelefon vara modellen?

Om det lyckas, då slipper vi kraven på att censurera de aktiviteter som pedofilen hängt ut sig själv genom. Det borde väl ändå vara bättre att  hindra pedofilen från att hänga ut sig själv genom sitt egna beteende, vilket ofta eterföljs av ett begär att censurera handlingarna denne själv gjort, den censuren ska vi väl ändå inte acceptera?

Goth babe : Stoppa Pedofilerna.

 

Hur kan en pedofil hjälpas?


En pedofil har inte valt sin störning eller oförmågan att knyta an känslomässigt till personer i sin egen ålder, vilket är vanligt hos en pedofil. Tändningsmönstret hos en pedofil är inte något som denne valt, men däremot väljer pedofilen om denne ska leva ut sin sexuella störning eller inte.

Hur kan en pedofil behandlas?
Forskningsläget är till stora delar oklart, testosterondämpande behandling såväl som samtalsterapi används men förefaller till stora delar vara bristfälligt utvärderat vetenskapligt. I Tyskland inrättades 2005 en hjälptelefon för personer som känner en sexuell dragning till barn den förefaller ha varit till stor hjälp för flera men någon vetenskaplig utvärdering har än inte gjorts. Det finns således mycket upplysning att göra bland okända mörkertal. Regeringen har dock beslutat att från oktober 2011 kommer en liknande hjälptelefon att finnas till hands i Sverige. Karolinska sjukhuset i Huddinge har hjälpt ett 100 tal män med sina sexuella fantasier om barn och anses som en av de ledande i landet, men än så länge verkar inte deras verksamhet avspegla sig i en förändrad brottsstatistik.

Det viktigaste i behandlingen förefaller vara att stärka självinsikt och att lära sig att undvika situationer som lätt kan komma att bli okontrollerbara.

 

 

 

Läsning:

Kan en pedofil botas?

Kan man bli pedofil på äldre dar?

Professor i Psykiatri Niklas Långström vid Karolinska i DN Svarar om Pedofil
Nationell Hjälptelefon i Tyskland DN: För personer med Pedofil störning
Sverige inrättar en hjälptelefon för pedofiler oktober 2011
De flesta är överens om att pedofiler behöver vård DN
Arbetet vid Karolinska sjukhuset Huddinge har hjälpt ett 100 tal
Bosse Löthén om: Övergreppen har påverkat mig för livet
En Pedofil berättar: Jag har lärt mig att undvika riskfyllda miljöer

 

Kan en pedofil botas?

En renodlad pedofili bygger i grunden bygger på en oförmåga att knyta an känslomässigt till vuxna personer i sin egen ålder. Ett tecken som mycket väl kan korrelera till de avvikelser som konstaterats i pedofilers hjärnor. Att det på senare år plötsligt skulle växa till en social förmåga som plötsligt gör det möjligt för pedofilen att knyta an känslomässigt till vuxna personer i sin egen ålder förefaller minst sagt osannolikt och det finns såvitt jag känner till ingen entydig vetenskaplig data som talar för det.

Det går att förlora sin förmåga att förstå hur andra känner det eller rimligtvis borde känna det, men tvärtom verkar det vara väldigt svårt att få den förmåga tillbaka.  Om detta sedan kombineras med en raderad förmåga att anknyta känslomässigt till personer i sin egna ålder då kanske det bara blir barn kvar, även här så skulle nog de flesta låta bli. Det krävs således något mer för att man ska koppla ihop barn med sex. Antagligen att försöka dölja sin egna oförmåga att knyta an känslomässigt till andra människor i vuxen ålder, vilket i all egentlighet kan ge en djup känsla av maktlöshet.

Den maktlösheten tar pedofilen senare igen med att begå övergrepp på barn utan att själv förstå att barnet inte behöver peddot, det är däremot alltid tvärtemot vad peddot vill tro, det är peddot som behöver barnen för annars måste ju peddot förstå verkligheten och det är något ett peddo gärna undviker.

Våld och övergrepp föder hänsynslöshet

Att bli utsatt för våld tidigt i livet verkar öka risken för att bli pedofil (Dagens Medicin) vilket ligger i linje med att våld och övergrepp har en tendens att få den personliga utvecklingen att stanna av på olika fronter.

Sedan är det också sant att de flesta som blir utsatta för våld i barndomen inte blir pedofiler. Såväl som att pedofiler försöker rättfärdiga sin verksamhet.

Marknadsföringen av terapier

Precis som det historiskt sett finns en rad med påståenden om att homosexualitet kan botas så kommer det då och då upp historier om hur psykoterapi eller något annat botat pedofili, man kan och bör då fråga sig varför detta aldrig kunna bevisas effektivt rent vetenskapligt.

Liksom Thomas Qvick’s erkännanden ansågs vara en seger för psykoterapin så kanske det med facit i hand finns anledning att hålla sig något skeptisk och förhålla sig kritisk.  Att en grundläggande förmåga att knyta an känslomässigt till personer i sin egna ålder plötsligt tillkommer låter aningens tveksamt om den inte funnits där  tidigare som vuxen person. Men att en sådan förmåga kan imiteras och att omgivningen duperas att tro på det är inget som någon behöver tveka över.

Däremot verkar det inte vara för sent att få en dålig barndom för den som kan ha nytta utav det.  Har du en annan åsikt, välkommen med ditt vetenskapliga stöd för den, det är lättare att snacka än att visa konkreta vetenskapliga resultat. Om psykoterapi gör en människa bättre på att hantera sin omvärld och relationerna till den, vill vi verkligen att en pedofil får psykoterapi då? En pedofil kan i olika grader leva ut sitt intressespektrum men kommer högst troligen alltid att ha kvar sitt intresse.

 

En av världens mest dödliga droger:Religionerna

Har du ingen bild av trädet hur kan du då klaga på skuggan?

En del statistik verkar peka i riktningen mot att religioner är bland det dödligaste som drabbat människan. Få saker har varit smutsigare än de ”heliga krigen” som ofta dödat massvis av människor i religionens namn och under dess etiska taktpinne och tankemässiga trollflöjt.

Hur kan  veta hur Muhammed ser ut om han inte ska avbildas är och kommer alltid att förbli en gåta, för du kan ju inte sett honom. Om du inga bilder av Muhammed har så kan du väl rimligen inte veta att det är Muhammed som någon avbildat, eller hur?

Lars Vilks blev utsatt för en konstnärlig kulturbomb och fick veta att konst som utvecklar ofta kan vara provocerande och chockerande, men kan Vilk’s lära sig att uppskatta god konst?  Utan tvekan finns det tveksamma grupper som inte förstår sig på religionens kärna men gärna agerar i dess namn vilket också i grunden är ett ansvar för religionerna att ta ansvar för och därför självfallet återigen påvisar religionernas närmast tidlösa ansvarslöshet inför problemen de skapar. För trotts allt kära vänner var det inte gud som kom med satan?

SvD, DN, DN2, Bra konst ska vara chockerande och upprörande så vi hoppas att Vilks gillade konsten. Att ge sig på polisen är dock ett utmärkt tecken på att man skiter i det mesta. Knappast ett sätt att hedra Muhammed på. En trovärdig religion tar mycket snabbt och resolut avstånd från all liknande verksamhet som sker i dess namn.

Vilks tror inte att någon vann SvD

Uppsats om Naturläkemedlet Ibogain


För ful för den postindustriella verkligheten?
Kulturell bakgrund Afrika, antiaddiktiv funktion
inte upptäckt i ett labb av vita rockarnas emblem
utan upptäckt av en knarkare. Inte kan väl en knarkare
veta vad som fungerar som motgift mot de värsta beroendena?
-Jo, vem i hurtbullen annars?

Trevligt nog har det kommit ytterligare en studie om Naturläkemedlet Ibogain. De undersökande stundenterna har också funnit att  det är positivt  när människor bli befriade från dödliga psykdroger som Heroin tack vare naturmedlet ibogain. Delar av studiens approach citeras nedan.

Studiens syfte var att undersöka om naturläkemedlet Ibogain kunde vara en bra behandling för missbruk. För att kunna besvara detta har kvalitativa intervjuer genomförts med fyra personer som genomgått Ibogain-behandling och en psykolog/psykoterapeut på en beroendeklink, Lars Lundell. Utöver dessa intervjuer har en klinik i London besökts som utför Ibogain-behandling. På kliniken gjordes en observationsstudie av behandlingen, samt intervjuer med klinikchefen Dr Brackenridge och en av hans patienter, i uppsatsen kallad Will. Studiens perspektiv utgår från informanterna och våra egna observationer om Ibogain-behandling. Intervjufrågorna har bildats utifrån dessa 3 frågeställningar:

1. Hur går en behandling tillväga rent praktiskt?

2. Hur har livet påverkats av Ibogain-behandling?

3. Vilken syn har informanterna på Ibogain-behandling?

I analysen söktes gemensamma nämnare och skillnader i informanternas svar, uppdelat i de tidigare nämnda frågeställningarna. Sedan tolkades denna information med hjälp av litteratur, observationer och egna tankar.

I studien ges en mycket samstämmig syn på att utan Ibogain-behandling hade troligtvis inte informanterna varit i livet idag.

Resultatet visar tydligt på att informanterna upplever att de fått en mycket bättre livskvalité efter behandlingen.

Av de uppgifter som framkommit i studien anser vi att Ibogain är att rekommendera.

Ladda ned hela studien om Naturläkemedlet Ibogain. (pdf)

Hysterisk politik hindrar framsteg,


Gratis Heroin eller Ibogain?

Ibogain neuropsykofarmakologi

Ibogaine GDNF netvibes, widgets

ibogaine info

Original bloggarnas ursprungsblogg: Le origins Du Monde.

Sex Rubrikdroger och Aftonbladet’s Länk-Dödande

I Frågespalten kan vi läsa AB om en stackars man vars penis gått av och andra taskiga nyheter för de som har oturen att drabbas av dem.  En annan artikel i samma tidning tar upp en apparat som tydligen ska kunna ge kvinnorna orgasm, själv känns det som om man har det precis på tungspetsen: Men kan inte den så kallade penisen hjälpa till med att mediera en s.k. orgasm då?

Man får väl undra hur det egentligen funderar? Men mest av allt undrar vi varför Aftonbladet och bloggportalen verkar tappa tillbaka länkarna så lätt och varför det inte kommer några nya efter det, någon som vet? En del frågor som Institutet tagit upp verkar tydligen vara väldigt känsliga eller rör det sig bara om systematiserad otur 10 gånger på raken måntro? Institutet undrar institutet gräver vidare och framförallt institutet vill ha svar. Att så många är så bra på att ställa frågor det vet vi redan. Institutet handlar om att ge svaren.

Vi andra sitter här och undrar lite varför aftonbladet har så svårt att länka tillbaka, passar inte kritiskt bloggar in i etablissemanget varav Aftonbladet är en del utav eller vad kan det egentligen handla om? Anses bloggen inte tillräckligt fin för att länkas till så måste man väl åtminstone uppfinna några orsaker därtill och kanske svara på mail eller något sådant?

Speciellt intressant är när länkarna en gång varit där men bara försvinner och inte kommer tillbaka när inte någon inställning ändrats. Vi får hoppas att det inte är några paranoida censurkrafter i farten utan att det finns någon naturlig förklaring.

Problem på Bloggportalen och Aftonbladet?

Institutet har haft problem med tillbakalänkningen från Aftonbladet som ibland bara verkar försvinna utan några naturliga förklaringar, är det flera som varit med om samma sak?

Det är svårt att dra några slutsatser av enskilda händelser men när länkarna fortsätter att droppa av en efter en då börjar vi verkligen undra. Har gått igenom alla inställningar framåt tillbaka men inte hittat något fel eller något som kan förklara att även bloggportalens egna beskrivningar av vilken artikel som länkats ofta verkar försvinna. Är det flera som varit med om det? Eller är det någon paranoid rackare som inte gillar de vi skriver och tar bort tillbakalänkningen?

Alla verkar inte vara så pigga på våra avslöjanden om Dödsdroger, varför är det så?

För att råda bot på länkbortfallet och informationsstrypningen inom området Psyk-droger & Döds-Droger har vi beslutat att också bistå allmänheten med en filial på Flickr förutom våran redan legendariska Bloggy kanal om Mänskliga Rättigheter. Tidigare artiklar och diskussioner om Institutet från Flickr, 2.

Toyota – DAMP – Smack – POOF!

Toyota DAMP!

Toyota verkar ha haft en hel del besvär med sina Jeepar i dagarna. Institutet rekommenderar inte att umgås med något som välter tillvaron.

Tidning efter tidning har berättat om en del Jeepars förmåga att välta vid hastiga undanmanövrer som verkar delas av många bilar i segmentet. Här ser vi att många bilägare trotts allt är stolta över sina bilar.

INSTITUTET nu på bloglovin

För att tillfredsställa våra nyfikna läsare och erbjuda maximal komfort under  läsningen av Institutets artiklar ser vi oss tvungna att erbjuda samma tjänster från flera platser. Nu kan du därför även prenumerera på Insitutets blogg direkt från Bloglovin: Dödsdroger och Psykdroger.

Befinner du dig för närvarande inte i Sverige men ändå har ett brådskande behov av Institutets kvalitetsartiklar så rekommenderar vi de spanska eller engelska versionerna av bloglovin för snabb och säker tillfredsställelse av edra behov.

Fungerar aftonbladets länkning nu? Vi testar att länkar till en av artiklarna om dödsdroger som polisen vägrar lämna tillbaka. Du kan alltid följa flödet via Institutet på Bloggy

Läs även andra bloggares åsikter om Intitutet, Bloglovin,

Den Analblekta stjärnans mörka sidor

Vi testar att anpasssa nivån till aftonbladet då länkningen bara försvinner.

Inom en del kändiskretsar är det vanligt med dödsdroger. Sigmund Freuds kära favoritbarn kokainet sprids fortfarande ack så lättvindigt, Hiltontösen tar det i näsan förtäljer tidningsryktena.

Om det sedan är sant att hon bjuder unga pojkar på kokain och strör ut de över deras ack så stackars rosatrinda penisar för att de skall vara ståndaktiga även i mörkret låter vi vara osagt. För det cirkulerar rykten om att hon tar för sig av de unga primörerna hon är påverkad av dödsdrogerna. Ingen rök utan eld som det heter. Men Paris Hilton kanske bara är sinnebilden för den mest stigande gruppen kokainkonsumenter, sydsvenska berättar om unga flickor konsumtion. DN om Kokain. Brukarna är inte tandlösa Sydsvenskan och i Storbrittanien väljer regeringe att lägga runt 17 miljarder per år på att bekämpa dessa substanser.

Det gäller att ha rent mjöl i påsen. Det vet antagligen Göran som friskt puttrar på med uppdrag efter uppdrag i maktens boning.

Att proppa i sig både det ena och andra överallt kanske inte alltid är så bra? Vitaminer har tidigare visat sig kunna ge cancer (framförallt beta-karoten hos rökare) nu visar det sig också att multivitaminer har flera tveksamma effekter och att frukt inte skyddar mot cancer. Newsdisk.

Vi ska inte tulla på det historiska bagaget! Vad kan man egentligen säga annat än att påvar och ärkebiskopar har lovordat kokainhaltiga drycker spetsat med alkohol, kanske är det ett kardinalsymptom på de mörka sidorna utmed ett i övrigt finstämt dajmkryss?